System Sprzedaży Bezpośredniej (MLM)

Model sprzedaży

Sprzedaż bezpośrednia opiera się na kontakcie z klientem. Partner na spotkaniu z klientem końcowym wręcza mu wizytówkę z kodem rabatowym.
Dokonując zakupu z użyciem kodu rabatowego Klient jest automatycznie podpięty w strukturze Partnera.
System jest zintegrowany z platformą sprzedażową Shoplo (shoplo.com) co pozwala w szybki sposób stworzyć bogaty funkcjonalnie sklep dla End-Usera.
System opiera się na Planie finansowym zdefiniowanym przez klienta.

MLM Plan finansowy
MLM Edycja produktu
MLM Rozliczenie okresu

Funkcjonalności systemu

Kilka wybranych funkcjonalności
 • Drzewiasta struktura partnerów
  Każdy Partner posiada standardową drzewiastą strukturę podległych mu Partnerów
 • Rangi Partnera (stanowiska w strukturze)
  Ranga odpowiada pozycji Partnera w strukturze MLM i jest wyliczana automatycznie przez system na postawie parametrów takich jak np. wartość sprzedaży, ilość podległych partnerów.
 • Model naliczania punktów
  Jednolity model naliczania punktów wynikających z dokonanych transkacji sprzedażowych. Każdy produkt posiada cenę punktową.
 • Premie
  Moduł premiowania posiada możliwość utworzenia dedykowanych premii zależnych od dowolnych reguł zdefiniowanych przez klienta.
 • Okresy rozliczeniowy
  Jak okres może być dowolny przedział czasowy. Domyślnie okres rozliczeniowy odpowiada miesiącowi kalendarzowemu.

MLM Plan finansowy
MLM Edycja produktu
MLM Rozliczenie okresu

Dla kogo

Rozwiązanie jest dedykowane dla firm chcących rozpocząć sprzedaż w modelu sprzedaży bezpośredniej (MLM) bez konieczności budowania dedykowanego systemu.

Cena

Istnieją różne warianty rozliczenia zakupu systemu, w tym możliwość korzystania z usługi w wariancie abonamentowym.
Chętnie spotkamy się z Państwem w celu przedyskutowania najkorzystniejszego wariantu rozliczenia.